Trikomo/Iskele: Agios Iakobos und Panagia Theotokou (27)

         

Kuppelfresko des Pantokrator, des das All beherrschenden Christus.