Trikomo/Iskele: Agios Iakobos und Panagia Theotokou (27)

         

Pantokrator in der Kuppel der Panhagia Theotokou in Trikomo.